Evento en Miŝkolco - Hungarujo ĉe la memortabulo de Zamenhof

Elkore ni invitas vin por partopreni nian sekvan poresperanto eventon, okaze de la 100 jara datreveno de forpaso de doktoro Lazaro Ludoviko Zamenhof, la "Majstro".

Mi la aranĝanto petas vin, ke unue bonvolu veni al  mia loĝadreso, je la 10a horo, de kie la partoprenantoj  kune alproksimigos la lokon de la memortabulo estanta tio sur la strato Zamenhof. Tial venu al mia adreso, ĉar ni donos akcepton al la ĉeesti volantoj. Ni prezentos du specajn kukojn kaj senalkoholajn refreŝigajn trinkaĵojn.Tio bona okazo estos por babili kun la Mishkolcanoj.

Mia loĝadreso estas: 3530. Miskolc, Arany János utca  nro 35. 4. etaĝo 2. Lifto estas. La strat-pordon ni malfermos, se unue vi anoncos vin pere de premo de la 14 kodo kaj la butono  sonorilo.

Hejma telefono:+36-46/738-982

Retpoŝto  pasztorlaszlo.adri@hdsnet.hu

Se vi deziras, mi volonte donos pliajn informojn kiel alproksimigi mian loĝejon aŭ la memortabulon...

Ni petas vin, bv. anonci al mi vian partoprendeziron. Antaŭdankojn.

Elkore: s-ino Adrienne Pásztor

D+Fd de UEA en Miskolc, por Hungarujo

bildo: