MONA KOMISINO

Keyhan Sayadpour, Irano (gvidanto)
Annie Grente, Francio (Mezorientaj Kunvenoj, kursoj)
Wael Almahdi, Barejno (landa agado)
Park Chung Kil, Kuvajto (landa agado)
Vasil Kadifeli, Turkio (komunikado),
Murat Özdizdar, Turkio (instruado),
Hamzeh Shafiee, Irano (helpanto al la gvidanto)
Amri Wandel, Israelo (translimaj kontaktoj)
Stefan MacGill, Hungario (kunordigo)