Indekso por komunikoj EKO en 2016 ĝis la kongresoj

EKO 2016-1, januaro 9, sendita el Závažná Poruba (SK), PDF 3-paĝa kun ok fotoj, vortoj: 530
           Raporto pri AMO 18 – la unua semiario pri Eo en turismo.

EKO 2016-2, januaro 26, PDF 2-paĝa kun unu foto el AMO 19, vortoj: 805
           Raporto pri AMO 19 – AMO kaj daŭripovo. KER-ekzamenoj, retejoi UMEA,
LA raporto pri 2014: 22 landaj asocioj raportas. Alkroĉita 55-paĝa PDF.

EKO 2016-3, februaro 3, PDF 2-paĝa kun kvin fotoj kaj kvar alkroĉaĵoj, vortoj: 460
           Raportoj pri 2015 pri TEJO, Afrika Agado, Edukado.net kaj Aktivula Maturigo.

EKO 2016-4, februaro 12, PDF 3-paĝa kun tri fotoj (Tajlando, DR Kongo, Pollando), vortoj: 965
           Raporto pri Fakaj Asocioj en 2014 (alkroĉita), kurso en Bankoko, orfejo en Rutshuru,
La februara universitata sesio pri interlingvistiko en UAM, Poznano.

EKO 2016-5, februaro 23, PDF 3-paĝa kun tri fotoj kaj du alkroĉaĵoj, vortoj: 927
           Rezultoj de ekzerco el AMO 15, raporto pri AMO 16, gvidilo por komitatanoj.

EKO 2016-6, februaro 27, sendita el Katmanduo, PDF2-paĝa kundu fotoj, vortoj: 690
           Raporto pri la unua parto de AMO 20 en Nepalo kadre de la 2a Speciala Ekskurso.

EKO 2016-7, marto 3, sendita el Chitwan (suda Nepalo), PDF 3-paĝa kun kvar fotoj, vortoj: 870
           Fino de AMO20 kun rekomendoj, raporto pri la oficejo kaj tereno de Nespa.

EKO 2016-8, marto 19, sendita el Ĵakarto, PDF 2-paĝa kun unu foto kaj unu emblemoj, vortoj: 790
           AMO en Hispanio, preparoj AMO 21, 9a Mezorienta Kunveno, Kvinpetalo, UAM.

EKO 2016-9, marto 25, sendita el Bandun g (Indonezio), PDF 2-paĝa kun ses fotoj, vortoj: 600
           Malfermo de la Trilanda Kongreso (ID, AU, NZ), Saluto SMG, kunveno en Singapuro.

EKO 2016-10, marto 26, sendita el Bandun g, PDF 4-paĝa kun ses fotoj, vortoj:950
           Raporto pri AMO 21 kun rezultoj el kvin grupoj; tri fotoj el koncerto Jonny M.

EKO 2016-11, aprilo 12, PDF 4-paĝa kun tri fotoj kaj unu mapo, vortoj: 1200
           Rezultoj el AMO 21 en Turkio, Fino de AMO 21: Indonezio, Forumo, Rekomendoj.
Unua decido de ‘Ni semas’: subteno al la oriento de DR Kongo. Anonco pri AMO 24.

EKO 2016-12, aprilo 17, sendita el Kopenhago, nur tekste, vortoj: 570
           Raporto pri la 108a Dana Kongreso kaj la FLAM-analizo pri la skandinavia movado.

EKO 2016-13, aprilo 21, PDF 4-paĝa kun ses fotoj, vortoj: 255 + 787 FLAM 5
           Raporto pri AMO 24 en Odense (DK), kun dupaĝa ilustrita resumo pri FLAM-analizo.

EKO 2016-14, aprilo 26, PDF 4-paĝa sendita el Roterdamo, kun kvin fotoj, vortoj: 920
           Foto pri AMO 22 en Pesaro (IT), resumo pri la estrarkunsido de UEA en Roterdamo: Konsciigo,
Kapabligo, Komunumo. Invito al la 40a sesio de la projekto Sumoo.

EKO 2016-15, majo 9, sendita el Les Brenets (CH), PDF 3-paĝa kun kvar fotoj, vortoj: 680
           Raporto pri la instrarkunsido de ILEI, Aligitaj Membroj, temoj por baldaŭaj komunikoj.

EKO 2016-16, majo 20, AMO 25 26 27, UAM, Ni semas: PDF 3-paĝa kun tri ilustraĵoj, vortoj:750
           Preparinformoj pri tri AMO seminarioj, unujara instruista kurso en Poznano.

EKO 2016-17, junio 4 sendita el Subotica. PDF 2-paĝa kun 2 ilustraĵoj, vortoj: 600
           Kvina Tutmonda Ekzamentago, universitata kolokvo en Timisoara (RO) en novembro.

EKO 2016-18, junio 25 sendita el Alsóörs, AMO 26 kaj 6a AKE. PDF 2-paĝa kun 5 fotoj, vortoj: 530
           Programo AMO 26 (1p. PDF alkroĉe). Pri la 6a Afrika Esperanto-Kongreso en Bunda, Tanzanio.

EKO 2016-19, julio 15, AMO 26, Ligo Nitra, Poezio en Vroclavo. PDF 3-paĝa kun 4 fotoj, vortoj :725
           Utilaj ligoj en la kongresa retejo de LKK. Dulingva kultura prezentaĵo en Vroclavo.

EKO 2016-20, julio 20, Jarraporto 2015, Nitra; PDF 2-paĝa kun mapo kaj foto, vortoj : 470
           Jarraporto 2015 en PDF-alkroĉaĵo. Programo Kleriga Lundo, Buso al la ILEI-Konferenco, ktp.