AZIA KOMSISIONO

Por efike kunlabori, KAEM dividis sin en jenajn 4 regionojn:

* Okcidenta kaj Centra Azio:
     Irano (Hamid babadi Akasheh),
     Israelo (Eran Yuval-Vodevoz),
     Taĝikio (Firdaus Ŝukurov);
* Suda Azio:
     Barato (Giridahar Rao),
     Nepalo (Mukunda Raj Pathik Wagle),
     Pakistano (Irfan Mehdi);
* Sud-Orienta Azio kaj Oceanio:
     Aŭstralio (Sandor Horvath),
     Indonezio (Sondang Ilia Sumilfia Dewi),
     Nov-Zelando (Bradley McDonald),
      Vjetnamio (Nguyen Thi Phuong Mai);
* Orienta Azio:
     Ĉinio (Wang Ruixiang),
     Japanio (Ni sinaga Atusi),
     Koreio (Oh Soonmo),
     Mongolio (Chimedtseren Enkhee).