Indekso por komunikoj EKO en 2019 post la kongresoj

EKO 2019-11, aŭgusto 14, PDF 3-paĝa, 2 fotoj, Vortoj: 865.
           Raporto AMO 57 (US), 58 (RS); planoj 59 (RO), 60 (UA), 62 (NZ).

EKO 2019-12, septembro 6, PDF 2-paĝa, 2 fotoj, 1 mapo, Vortoj: 315.
           7a Afrika Kongreso – alvoko, 13a Mezorienta Kunveno en Turkio.

EKO 2019-13, septembro 22, PDF 3-paĝa, 3 bildoj, Vortoj: 600.
           Kleriĝu en Greziljono, Herzberg, Bouresse, Batoviĉe (CZ).

EKO 2019-14, oktobro 18, PDF 3-paĝa, 3 fotoj, Vortoj: 665.
           AMO 59 en Rumanio kun rekomendoj, filmkonkurso, Malferma Tago en CO.

EKO 2019-15, oktobro 24, PDF 3-paĝa, 3 fotoj, Vortoj: 735.
           Planoj: AMO 60 (Ukrainio), AMO 61 (Burundo), AMO 62 (Nov-Zelando).