Indekso por komunikoj EKO en 2020 ĝis la kongresoj

EKO 2020-1, januaro 8 el Nelson, PDF. 3-paĝa kun 2 fotoj. Vortoj: 850.
           La 7a Afrika Kongreso, Finraporto Fondajo Canuto 2019, Eo en cinaj lernejoj.

EKO 2020-2, januaro 11, PDF 1-paĝa, 1 foto. Vortoj: 405.
           Malfermo de la komuna kongreso (AU,NZ) en Auckland, AMO en Afriko.

EKO 2020-3, januaro 8 el Auckland, PDF. 3-paĝa kun 2 fotoj. Vortoj: 775.
           Duncan Charters skajpe al la 7a AKE, Amerika Komisiono, Nova estraro en Nov-Zelando.

EKO 2020-4, januaro 24 el Masterton, PDF 2-paĝa, 3 fotoj. Vortoj: 300.
           AMO 62 en la kongreso en Auckland, Nov-Zelando – kun rekomendoj.

EKO 2020-5, febuaro 4 el Whangarei, PDF. 3-paĝa kun 4 fotoj. Vortoj: 590.
           Dua Bulteno Montrealo legebla, IPI, Greziljono, Europa Bulteno.

EKO 2020-6 , febuaro el Whangarei, PDF. 6-paĝa kun 15 fotoj. Vortoj: 830.
           Turkio kaj la 13a MK, svisa film-konkurso, IPR, Juna amiko.

EKO 2020-7 , febuaro 24 el Whangarei, PDF. 3-paĝa kun 2 fotoj. Vortoj: 520.
            Liberaj studoj ĉe . Unu Leciono, Kuba Kongreso.

EKO 2020-8, marto 28 el Budapeŝto, PDF. 3-paĝa kun 1 bildo. Vortoj: 815.
            Membriĝu en UMEA,http://edukado.net, universitatoj, Greziljono.

EKO 2020-9, aprilo 3 el Budapeŝto, PDF. 3-paĝa kun 1 bildo. Vortoj: 640.
            UMEA - apogantoj, UEA informas, en 2019, LME, k.a.

EKO 2020-10, aprilo 3 el Budapeŝto, PDF. 3-paĝa kun 2 bildoj. Vortoj: 540.
            La virtuala AMO 63 – unua anonco, Eventa Servo de UEA adaptas sin.

EKO 2020-11, aprilo 10 el Budapeŝto, PDF. 2-paĝa kun 1 bildo. Vortoj: 665.
            AMO 63 v detaloj, Monda Organizaĵo pri Sano, pliaj informfontoj.

EKO 2020-12, aprilo 12 el Budapeŝto, PDF. 2-paĝa kun 6 bildoj. Vortoj: 170.
            AMO 63 v programo, novaj retgrupoj en UEA, ILEI kaj universitata agado.

EKO 2020-13, aprilo 16 el Budapeŝto, PDF. 2-paĝa kun 2 bildoj. Vortoj: 595.
            AMO 63 v lastaj informoj, tempozonoj, ĉinaj informoj, Kronĉjo.

EKO 2020-14, aprilo 18 el Budapeŝto, 1-paĝa kun 2 bildoj. Vortoj: 280.
            AMO 63 v – Sendita sen PDF (tio postkreita). Enkonduka prezento de SMG.

EKO 2020-15, aprilo18 el Budapeŝto, Kelkvorta mesaĝo kun alkroĉaĵo.
            AMO 63 v. Prezentaĵo Ahmad Mamduhi (PDF): ‘Instrui Eon en pandemio’

EKO 2020-16, aprilo 19 el Budapeŝto, Kelkvorta mesaĝo kun alkroĉaĵo.
            Alkroĉita: Prezentaĵo Hamzeh Shafiee: ‘La aplikaĵoj por virtuala babilado’.

EKO 2020-17, aprilo 23 el Budapeŝto, 2-paĝa kun 3 bildoj. Vortoj: 510.
            AMO 64 v en preparo: Temo: ‘Niaj fakaj asocioj levas sin’.

EKO 2020-18, aprilo 26 el Budapeŝto, 3-paĝa kun 2 bildoj. Vortoj: 590.
            Planoj por AMO v 64-67, Poznano kaj UAM, Sezonoj.

EKO 2020-19, 27a de aprilo el Budapeŝto,PDF 5paĝa, 3 fotoj.Vortoj: 2600.
            Prelego de Humphrey Tonkin al AMO 63: Esperanto: Esprimilo homa.

EKO 2020-20, 30a de aprilo el Budapeŝto,PDF 2paĝa, 2 fotoj.Vortoj: 435.
            Baltiaj tagoj prokrastitaj, Literatura konkurso, Interlingvistiko.

EKO 2020-21, 3a de majo el Budapeŝto,PDF 3paĝa, 2 bildoj fotoj.Vortoj: 755.
            VEKI – unua komuniko, kun la temposkemo, konferenco de UMEA.

EKO 2020-22, 6a de majo el Budapeŝto,PDF 2 paĝa, 3 fotoj.Vortoj: 520.
            Programo AMO 64, tempozonoj, du resumoj.

EKO 2020-23, 9a majo el Budapeŝto, PDF 1paĝa, 1 bildo. Vortoj: 145.
            Malfermo de AMO 64,aldonaĵo: La enkonduko de SMG.

EKO 2020-24, 9a de majo el Budapeŝto, PDF 1 paĝa, 1 foto.Vortoj: 60.
            Alkroĉaĵo: La prelego de d-ro Kounty el Pollandopor AMO 64.

EKO 2020-25, 10a majo el Budapeŝto, Nur teksto. PDF postkreita.Vortoj: 145.
            Alkroĉaĵo: La prelego de d-ro Amri Wandel el Israelo (estrarano de UEA) por AMO 64.

EKO 2020-26, 11a de majo el Budapeŝto,PDF 3-paĝa, 2 bildoj.Vortoj: 680.
            ILEI kaj VEKI, Don Kiĵoto, Esperanto en Akriko, inundo en Uvira.

EKO 2020-27, 12a majo el Budapeŝto,Nur teksto. PDF postkreita, Vortoj: 145.
            Alkroĉaĵo: La prelego de d-ro So Jinsu el Koreio (estrarano de UEA) por AMO 64.

EKO 2020-28, 16a majo el Budapeŝto,PDF 1 paĝa, 1 foto.Vortoj: 210.
            Alkroĉaĵo: La prelego de Małgosia Komarnicka por AMO 64.

EKO 2020-29, 30a majo el Budapeŝto,PDF 3-paĝa, 3 fotoj.Vortoj: 745.
            AMO 65, fruaj informoj, AMO 64 – ĉiu prelego afiŝita, SES rete, VEKI – pedagogio.

EKO 2020-30, 5a junio el Budapeŝto,PDF 3-paĝa, 3 fotoj.Vortoj: 620.
            Eventa Servo de UEA, Greziljono somere, VEKI – laŭtaga programo.

EKO 2020-31, 10a junio el Budapeŝto,PDF 2paĝa, 2 fotoj.Vortoj: 380.
            Unuiĝintaj Nacioj – bulteno. Greziljono, Jurista Asocio, VEKI – kulinare.

EKO 2020-32, 27a aprilo el Budapeŝto,PDF 2-paĝa, 2 bildoj.Vortoj: 370.
            AMO 65, 66, 67 kaj 68. Interlingvistiko rete el Poznano.

EKO 2020-33, 19a majo el Budapeŝto,PDF 3paĝa, 3 fotoj.Vortoj: Vortoj: 645.
            Lingvaj kursoj – hispana, indonezia, suahila, araba, kurda.

EKO 2020-34, 23a de junio el Budapeŝto, PDF 2 paĝa, 1 foto.Vortoj: 365
            Te-amantoj – nova FA, AMO 65 pri Landa Agado, PDF postfarita.

EKO 2020-35, 27a junio el Budapeŝto, PDF 1 paĝa, 1 foto. Vortoj: 155
            Alkroĉaĵo: La enkonduka prelego de Stefan MacGill por AMO 65.

EKO 2020-36, 28a de junio el Budapeŝto, PDF 2-paĝa, 6 bildoj. Vortoj: 150
            Alkroĉaĵo: La prelego de J.A. del Barrio pri la hispana landa asocio por AMO 65.

EKO 2020-37, 3a julio el Budapeŝto,2p, 5 bilda. Vortoj: 495
            Fondaĵo Canuto – progresraporto, Pajo retiras sin el aktiva agado.

EKO 2020-38, 16a julio el Budapeŝto, PDF 2 paĝa, 3 bildoj.Vortoj: 510
            Antaŭinformoj por AMO 66a ene de VEKI, afiŝoj por la Eo-tago.

EKO 2020-39, 25a de julio el Budapeŝto, PDF 2-paĝa, 3 fotoj. Vortoj: 590
            por Eŭropo eldonita, UN, IJK de TEJO virtuala, UMEA same.