Inaŭguro de la Jaro Zamenhof en Hispanio

Hispana Esperanto-Federacio komencis en februaro la celebradon de la Jaro Zamenhof, la kunmemoro de la datreveno de la morto de D-ro Lazaro Zamenhof, la iniciatinto de la internacia lingvo Esperanto, agnoskita de UNESKO, la organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj por edukado, kulturo kaj scienco.

La formala inaŭguro okazis la 9-an de februaro, Presentación Año Zamenhof Vallecasen la Publika Biblioteko de la kvartalo Vallecas, kie situas la t.n. Centro de Pola Kulturintereso de Madrido (loko por elmontrado de la kulturo de la komunumoj de enmigrintoj en la regiono). En la prezentado partoprenis la direktorino de la Biblioteko, la nova direktorino de la Pola Instituto pri Kulturo en Madrido, kiu montris la apogon de la institucio al la agado de la esperantistoj, kun la prezidanto de Hispana Esperanto-Federacio kaj la direktoro de Fondumo Esperanto. Oni kompletigis la prezenton per gvidata vizito al la ekspozicio pri Esperanto montrata en la halo de la Biblioteko.

La ekspozicio vojaĝos poste al Cheste (Valencio), urbo kun granda tradicio rilate al Esperanto, kie ĝi estos montrata de la 3a ĝis la 16a de marto. Ni planas pliajn ekspoziciojn dum tiu ĉi jaro en aliaj urboj, kaj do ni sugestas al la grupoj kaj individuaj aktivuloj kontakti instituciojn por proponi tiun ĉi iniciaton.

Iom antaŭe, la 2an de februaro, la prezidanto de la Federacio, José Antonio del Barrio, prelegis pri Dro. Zamenhof, lia verko kaj ideoj en la Centro Sefarad-Israel, institucio kreita de la Ministerio pri Eksterlandaj Aferoj por flegi la rilatojn kun la juda kulturo, kaj kiel sidejo troviĝas en historia palaco en la strato Mayor de Madrido. Kiel sekvo li estis poste intervjuita en radio rilata al la juda kulturo por hispanlingvanoj, Radio Sefarad.

Dum tiuj ĉi tagoj ni ricevis la konfirmon de alia tre interesa atingo: la hispana organizaĵo por blinduloj, la ONCE, dediĉos unu el la biletoj de la tre fama loterio ("cupón"), tiun de la 12a de aŭgusto ĉijara, al la figuro de Dro. Zamenhof.

Dum la venontaj semajnoj ni plu informos pri la detaloj de la agadoj antaŭvidataj. Sekvu niajn informojn en la sociaj retejoj aŭ abonu nian Bitbultenon por resti informita. Kontaktu kun HEF por koni la detalojn, kaj ankaŭ por kunlabori en la organizado de aliaj iniciatoj por omaĝi tiun ĉi grandan figuron de la homaro kaj disvastigi liajn verkojn, liajn ideojn kaj la lingvo de li lanĉita.

Unesco y centenario de Zamenhof

informis:

Tonjo de Barrio

bildo: