AMO 35 Unuafoje AMO en Svislando (AMO-LIMA)

Loko, lando: 
Les Brenets, Svislando kaj Villiers-le-Lac, Francio
Datoj: 
Ĵaŭdo, Majo 25, 2017 to Dimanĉo, Majo 28, 2017
Gastiga aranĝo: 
Ne estis. Solstara AMO-seminario, kunlabore kun ILEI
Temo: 
Atente al Instruado kaj la Jaro de la Lernanto
Horoj tage: 
6 tra kvar tagoj
Partoprenintoj: 
20
Landoj de partoprenantoj: 
Fancio, Svislando, Belgio, Danlando kaj Nederlando
Sesioj kaj Rezultoj: 
Rekomendoj
Temaj Prezentaĵoj: 

- Mirejo Grosjean
- Katalin Kovats, La proponoj de ,
- Mónika Molnár,
- Stefan MacGill

Loko-mapo: 
Swaziland
26° 31' 21.0108" S, 31° 27' 57.1176" E
SZ