AMO 63

Programo por la seminario

Enkonduko SMG por la seminario

Plena prelego de Humphrey Tonkin (EKO 2020-19)

Ekranbildo Mamduhi Ahmad

Ekranbildo Hamzeh Safiee (TEJO)