Indekso por komunikoj EKO en 2020 ĝis la kongresoj

EKO 2020-1, januaro 8 el Nelson, PDF. 3-paĝa kun 2 fotoj. Vortoj: 850.
           La 7a Afrika Kongreso, Finraporto Fondajo Canuto 2019, Eo en cinaj lernejoj.

EKO 2020-2, januaro 11, PDF 1-paĝa, 1 foto. Vortoj: 405.
           Malfermo de la komuna kongreso (AU,NZ) en Auckland, AMO en Afriko.

EKO 2020-3, januaro 8 el Auckland, PDF. 3-paĝa kun 2 fotoj. Vortoj: 775.
           Duncan Charters skajpe al la 7a AKE, Amerika Komisiono, Nova estraro en Nov-Zelando.

EKO 2020-4, januaro 24 el Masterton, PDF 2-paĝa, 3 fotoj. Vortoj: 300.
           AMO 62 en la kongreso en Auckland, Nov-Zelando – kun rekomendoj.

EKO 2020-5, febuaro 4 el Whangarei, PDF. 3-paĝa kun 4 fotoj. Vortoj: 590.
           Dua Bulteno Montrealo legebla, IPI, Greziljono, Europa Bulteno.