Indekso por komunikoj EKO en 2020 post la kongresoj

EKO 2020-40, 1a de aŭgusto el Budapeŝto, PDF 2-paĝa, 1 foto.Vortoj: 455
           Duolingo por franclingvanoj, Espermenso revivigata, lingvokursoj por la inonezia kaj la vjetnama.

EKO 2020-41, 6a aŭgusto el Budapeŝto,PDF2-paĝa, 2 fotoj.Vortoj: 380
           Sukcesa VEKI de ILEI, Gvidilo pri daŭripovo, TEJO kaj Duolingo, araba kurso.

EKO 2020-42, 18a aŭgusto el Budapeŝto, PDF 2-paĝa, 2 bildoj.Vortoj:430
           La Tago de Eŭropo kun Kajto, prepare por AMO 67 (poste iĝis 69).

EKO 2020-43, 22a de aŭgusto el Budapeŝto,PDF 2 paĝa, 3 fotoj.Vortoj: 620
           Monda Fest’, Tago de Eŭropo, IKU-libro rekorde elŝutita.

EKO 2020-44, 30a aŭgusto el Budapeŝto, PDF 2 paĝa, 2 fotoj.Vortoj: 370
           Varbado de junuloj en Eŭropo, Hiroŝimo memorata.

EKO 2020-45, 8a septembro el Budapeŝto,PDF 3paĝa, 3 fotoj.Vortoj: 560
           AMO 67 prov-programo (prokrastita al AMO 69).

EKO 2020-46, 19a septembro el Budapeŝto,PDF 3paĝa, 3 fotoj.Vortoj: 560
           Universitataj kursoj, propono de Greziljon, Fervojistoj ĉe UIC.

EKO 2020-47, 27a septembro el Budapeŝto,PDF 3-paĝa, 4 fotoj.Vortoj: 875
           AMO 67-69, PMEG, Kajto, Ĉinio en Makao, persa versio de lernilo Marĉek.

EKO 2020-48, 6a oktobro el Budapeŝto,PDF 4-paĝa, 3 fotoj.Vortoj: 645
           Nova estraro de TEJO, AMO-komisiono, Greziljona masko.

EKO 2020-49, 17a oktobro el Budapeŝto, PDF 4-paĝa, 6 fotoj.Vortoj: 815
           LIBE – sukese en Eŭropo, skota universitato, celoj por la AMO-programo.

EKO 2020-50, 29a oktobro el Budapeŝto, PDF 3-paĝa, 4 fotoj.Vortoj: 585
            Historio de EKO, Eo-centroj, KER-ekzamenoj en Afriko.

EKO 2020-51, 3a novembro el Budapeŝto, PDF 4-paĝa, 6 bildoj.Vortoj: 825
           Manlibro pri Instruado , kotizoj ILEI 2021, Hungaria surprizo, IPI por Interlingvistoj.

EKO 2020-52, 10a novembro el Budapeŝto, PDF 4-paĝa, 5 fotoj. Vortoj: 780
            Programoj AMO 69, 70, Instruista bazaro en la eventa servo, Nova estraro en HEF, Hispanio.

EKO 2020-53, 20a novembro el Budapeŝto, PDF 4-paĝa, 8 bildoj. Vortoj: 600
            AMO 69, 70 kaj 71, Landa Parad’ afiŝitaj, Filozofio Martinus, UK 2021, Samarkando.

EKO 2020-54, 25a novembro el Budapeŝto, PDF 3-paĝa, 7 bildoj. Vortoj: 860
            Prezentaĵoj de la nordiaj landoj por AMO 69, alkroĉaĵo: prezento SMG

EKO 2020-55, 3a novembro el Budapeŝto, PDF 4-paĝa, 6 bildoj.Vortoj: 825
            Manlibro pri Instruado , kotizoj ILEI 2021, Hungaria surprizo, IPI por Interlingvistoj.

EKO 2020-56, 7a decembro el Budapeŝto , PDF 4-paĝa, 5 bildoj. Vortoj: 720
            Zamenhofa festo en Bialistoko, novaĵoj el Ŝirazo, Madagaskaro, Krakovo, Belartaj Konkursoj.

EKO 2020-57, 14a decembro el Budapeŝto, PDF 3-paĝa, 7 bildoj, Vortoj: 495
            AMO 71: Zamenhoftaga programo el 14 regionoj, filmo el Bialistoko.

EKO 2020-58, 19a decembro el Budapeŝto, PDF 4-paĝa, 5 fotoj. Vortoj: 760
            Rezultoj de AMO 71, salutoj de Duncan Charters, So Jinsu kaj Yu Tao.

EKO 2020-59, 26a decembro el Budapeŝto, PDF 3-paĝa, 4 fotoj. Vortoj: 550
            Kebekio kaj Riverego, Hungariaj vortaroj, Ŝirazo en UEAviva, Turkio kaj Slovenio agas.

EKO 2020-60, 30a decembro el Budapeŝto, PDF 3-paĝa,4 bildoj.Vortoj: 800
           Scivolemo, Litovio, Jara elstarulo, TEJO-strategio, AMO eksponita.