Indekso por komunikoj EKO en 2022 ĝis la UK

EKO 2021-01, januaro 1: PDF 4-paĝa, 3 bildoj,. Vortoj: 1030.
            AMO 2022 - frua plano, NZ, Waringhien, AK: nova retejo, AMO 81/3.

EKO 2021-02, januaro 5:, PDF 3-paĝa. 3 bildoj. Vortoj: 750.
            Sen alk. IFEF, Z-festo itala, UEA novjare, ILEI, Eo en Afriko, Pola revuo, IL.

EKO 2021-03, januaro 8: PDF4-paĝa, 4 bildoj, Vortoj: 1070.
            Aliaj novjaroj, Italio science, AMO 82 frue, multlingva vortaro, Togo-landa Kongreso, Albana libro.

EKO 2021-04, januaro 14: PDF: 4-paĝa, 3 bildoj, Vortoj: 920.
            Alk.: IKEF AMO 2021 arkivita, Lidja Z; PEN – HR-CN, Ivanov, EU-poŝtkarto, Liaojiang, Scienca kalendaro.

EKO 2021-05, januaro 19, PDF 4-paĝa, 2 bildoj.
           AMO 82, 83; Kuriero, Gorov, Madagaskaro, Slovenio, ILEI por filmoj, Juna amiko, Spomenka pri Mostar: v. = 965, 4p. 2f. Alk: Slovenio.

EKO 2021-06, januaro 24: PDF 4-paĝa, 1 bildo. Vortoj: 965.
            Alk: CN. AMO 82-85, ILEI raportas, UEA-komitato, Ĉinio, Zome en Kongo.

EKO 2021-07, jan. 28: PDF 4-paĝa, 7 bildoj, Vortoj: 915.
            Alk. AMO 82. Universitatoj, AMO 82 raporto, Halina Gorecka, Afiŝo Gepatra Lingvo.

EKO 2021-08, feb. 4: PDF 4-paĝa, 4 bildoj. Vortoj: 1110.
            AMO en aktivulo_net, Kataluna Akademio, Ĉina universitato, Libroj de UEA, Moliero, Miĥailkov, Aŭstralio por AMO, IPR.

EKO 2021-09, eb. 10, PDF 4-paĝa, 3 bildoj. Vortoj: 1100.
            Alk. Penseo.
Reta financado, Itala debato, IKU, Kleriga Lundo, Esperantologia Konferenco, ambaŭ en UK, Armenio, Albana televido.

EKO 2021-10, feb. 13: PDF 4-paĝa, 2 bildoj. Vortoj: 995.
            Alk: Afrika deklaro. ZPI: informado, kvizo, kurso ILEI por B2 kaj C1, Afriko.

EKO 2021-11, feb. 18: PDF 4-paĝa, 3 bildoj. Vortoj: 1155.
            Sen alk.
8a AKE - subtenu, AIS science, Kroata parlamento, ESF donas ligojn.

EKO 2021-12, feb. 23: PDF 4-paĝa, 1 bildo. Vortoj: 1205.
            Alk. Pola Kongreso. Olimpika saluto al milionoj, Pola Kongreso, DK, Afrika Kulturo, Ĉeboksaro.

EKO 2021-13, feb. 27: PDF 4-paĝa, 4 bildoj. Vortoj: 1185. Alk. Foto-rezultoj.
            Poznano, Retkursoj B2 kaj C1, AMO 83 Amikeco kaj ĝia foto-konkurso.

EKO 2021-14, mar. 3: PDF 4-paĝa, 3 bildoj. Vortoj: 1190.
            Alk. UN-bulteno UN, IJK, Hungario, Greziljono, Radio, Israelo, Krakovo, PL, Malto.

EKO 2021-15, mar. 8?: PDF 4-paĝa, 7 bildoj. Vortoj: 1265. Sen Alk.
            Italio, ESF-stipendioj, Ondo valorigas virinojn, AMO 84 - VERDEN.

EKO 2021-16, mar. 12: PDF 5-paĝa, 7 bildoj. Vortoj: 1150.
            Alk: 8a AKE UB. AMO 82-85, ILEI raportas, UEA-komitato, Ĉinio, Zome en Kongo.

EKO 2021-17, mar. 16: PDF 3-paĝa, 5 bildoj, Vortoj: 730. Alk. Slovenio.
            Ni semas, Kleriga Lundo, Libroj al Afriko, Pliaj kursoj.

EKO 2021-18, mar. 21, PDF 4-paĝa, 2 bildoj. Vortoj: 1220.
            IKEF-ekstraro, AMO 86-93 planoj, Labori svise, C2-ekzamenoj.

EKO 2021-19, mar 25, PDF 4-paĝa, 3 bildoj. Vortoj: 1295. Alk. Unesko.
            Kanada aliro, Hispana kongreso, UTILA, BET trumpete, Ŝipa kongreso.

EKO 2021-20, mar 30. PDF 4-paĝa, 3 bildoj. Vortoj: 825.
            EJO varbas, AMO 84 kaj 85, aliro kaj programo, Madagaskaro.

EKO 2021-21, aprt. 3: PDF 4-paĝa,5 bildoj. Vortoj: 1190. Sen alk.
            AMO 84, Ekzamenoj C2, Araba kurso, Finna informado.

EKO 2021-22, apr. 9: PDF 3-paĝa, 1 bildo. Vortoj: 1205. Sen alk.
            AMO 85 pri spaco, Goma, Ni semas, Itala kurso por instruistoj.

EKO 2021-23, apr. 19: PDF 4-paĝa, 4 bildoj. Vortoj: 1185. Alk. Panseo 366.
            Hungario, Hispana kurso, Virinoj tra Afriko, Zambabvo, Ukrainio.

EKO 2021-24, apr. 23: PDF 4-paĝa, 3 bildoj. Vortoj: 1350. Alk. UN-bulteno.
            AMO 84, Ekzamenoj C2, Araba kurso, Finna informado.

EKO 2021-25, apr. 28: PDF 4-paĝa, 3 bildoj. Vortoj: 1320. Alk. IPI 119.
            Landa Parad’, Turismo ĉe IKEF, Odro-ponte, TEJO science.