Indekso por komunikoj EKO en 2016 post la kongresoj

EKO 2016-24, 21 aŭgusto, PDF 3-paĝa kun ligoj al UK-paĝoj, podkastoj, vortoj: 550
           Kongresaj memoroj, foto de la estrarkunsidode UEA, VojotroV

EKO 2016-25, sept. 6, PDF 3-paĝa kun kvar bildoj, vortoj: 580
           Universitata Kolokvo en Timisoara (RO), 49a Konferenco de ILEI, – l6a AKE, k.a.

EKO 2016-26, sept. 19, PDF 2-paĝa kun 2 bildoj. Vortoj: 420
           Kiel anonci kursojn

EKO 2016-27, sept. 22, sendita el Poznano, PDF 3-paĝa kun kvin fotoj, vortoj: 680
           Sesio ‘Jaro de la Lernanto’ (JdL) en Poznano (PL); kun grupdiskuta resumo.

EKO 2016-28, okt. 5, PDF 3-paĝa kun 4 bildojoj (Tajlando, DR Kongo, Pollando), vortoj: 965
           Filmkonkurso de ILEI kadre de JdL. AMO 28 (KAEST) kaj 29 (6a AKE); novjorka agado.

EKO 2016-29, okt. 19, PDF 3-paĝa kun 4 bildoj, vortoj: 735
           revuo Esperanto, 50a Kongreso de ILEI en Busan (KR), artikolo Jan Moreels (BE) en IPR.

EKO 2016-30, nov. 8, PDF 3-paĝa kun du bildoj, vortoj: 966
           Programo AMO 28, franca kurso, korea reprezentiĝo, biblioteko Vieno.

EKO 2016-31, nov. 16, PDF 3-paĝa kun kvar fotoj, vortoj: 470
           Ĝenerala Voĉdono, raporto el la Universitata Kolokvo enTimisoara.

EKO 2016-32, nov. 19, sendita el Modra-Harmónia, PDF 3-paĝa kun tri fotoj, vortoj: 870
           AMO 28 en KAEST, pri JdL, vidigo de Eo en la reto.

EKO 2016-33, nov. 22, PDF 3-paĝa kun kvar fotoj, vortoj: 850
           Legado poemo Szekelj laŭ propono de ILEI, 6a AKE en Tanzanio, Vintra Universitato.

EKO 2016-34, nov. 26, sendita el Roterdamo, PDF 2-paĝa kun sep fotoj, vortoj:950
           Malferma Tago, parto 1 pri JdL (Grosjean) kaj la Ĝenerala Voĉdono (Poór).

EKO 2016-35, nov 27, sendita el Roterdamo, PDF 3-paĝa kvar fotoj, vortoj: 470
           Malferma Tago, parto 2 kaj la seminario pri Informado.

EKO 2016-36, dec 19, sendita el Budapeŝto, PDF 2-paĝa, vortoj: 375
           102-a Universala Kongreso de Esperanto. Nia oficiala revuo en 2017

EKO 2016-37, dec 24, sendita el Mwanza, Tanzanio, vortoj: 230
           UEA invitas prelegi en la IKU-sesio en Seulo

EKO 2016-38, dec 25, sendita el Bunda, Tanzanio, PDF 2-paĝa
           6a Afrika Kongreso de Esperanto

EKO 2016-39, dec 27, sendita el Bunda, Tanzanio, PDF 4-paĝa
           AMO 29 pluiris kaj jam venis al la fino

EKO 2016-40, dec 31, sendita el Bunda, Tanzanio, PDF 2-paĝa, vortoj: 460
           6a Afrika Kongreso de Esperanto de UEA